Børnehuset tilbyder dig:

Natur & udeliv

I vores børnehave er uderummet meget vigtigt. Vi er på legepladsen uanset vejret, og
tænder bål så ofte det lader sig gøre, men minimum en gang om ugen.

Vi lærer børnene at passe godt på naturen og har i den forbindelse fået tildelt Det grønne Spirerflag fra Friluftsrådet.

Læs mere om Natur & udeliv
Sang og musik

Sang, musik og bevægelse vil indgå som en naturlig del af hverdagen, bl.a. under vores daglige samling på stuerne.
En gang ugentligt har børnene rytmik i mindre grupper.

Læs mere om Sang og musik
Tætte relationer

Vi prioriterer at have "hænder nok" i hverdagen, som forudsætning for at vi kan skabe vores trygge og nære rammer. Vi værdsætter den positive stemning bl.a. gennem vores gode tone, humor og engagement.

Vi arbejder løbende med antimobbeprogrammet "Fri for mobberi".

Læs mere om Tætte relationer
Hvordan du kontakter os?

Børnehuset betyder en lille børnehave med fokus på børns trivsel. En "grøn børnehave", hvor børnene er meget ude og er tæt på naturen. 

NB! Vi har få pladser ledige efter d. 1/8-2018.

Læs mere om Hvordan du kontakter os?

Kontakt os

Sdr. Jernløsevej 47
4420 Regstrup

Telefon: 59 18 35 70
Mail: info@boernehuset-sj.dk