Læreplaner i Børnehuset

Med udgangspunkt i Børnehusets værdigrundlag og pædagogiske checkpunkter, har vi udarbejdet læreplaner med henblik på kvaliteten i arbejdet med børnenes læring og udvikling i Børnehuset.

Med begrebet udvikling mener vi, at barnet udvikler værdier, holdninger og følelser. Med begrebet læring mener vi, at barnet tilegner sig færdigheder i form af viden og handling. Børn læring er meget handlingspræget og sanselig. De lærer af de konsekvenser deres handlinger har.

Som pædagoger skal vi skabe rum for denne udvikling og læring, ved at støtte og vejlede barnet i dets handlinger. Vi skal gå med på deres undren. Vi skal fremme tillid og kreativitet, samt evnen til at være social og vi skal derfor samtidig besidde en viden om etablering og udvikling af relationer.

Der vil snarest komme link til vores læreplan

Kontakt os

Sdr. Jernløsevej 47
4420 Regstrup

Telefon: 59 18 35 70
Mail: info@boernehuset-sj.dk